Welkom op de website van Welzijnsraad Gemeente Berkelland.

Deze website is overgegaan naar de algemene website van de gemeente Berkelland.
Om het meest actuele bericht, de vergaderdata en overige zaken van de Welzijnsraad Berkelland in te zien, kunt u overschakelen via de onderstaande link. Ook is het mogelijk om via het zoek argument op de hoofdpagina van de Gemeente Berkelland, rechts boven op de pagina, de vernieuwde pagina te zoeken. U vult dan in Welzijnsraad en dan komt automatisch de nieuwe pagina van de Welzijnsraad Berkelland.

www.gemeenteberkelland.nl/welzijnsraad

https://www.gemeenteberkelland.nl

Een groeps foto van de leden van de Welzijnsraad van 2020.

Belangrijke mededeling

Vanwege de maatregelen die de Rijksoverheid in het kader van de coronacrisis heeft opgelegd, werd tot oktober 2021 via een videoverbinding vergaderd door de Welzijnsraad. Het is aan te bevelen om via de vernieuwde website te raadplegen wat het huidige vergaderbeleid is.

Mocht iemand iets naar voren willen brengen, dan kan dat altijd via de mail aanwelzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.

We zorgen ervoor dat uw mail binnen enkele dagen bij de leden van de Welzijnsraad onder ogen komt.

We wensen alle inwoners het beste! Blijf gezond!

De welzijnsraad?

De welzijnsraad adviseert het gemeente bestuur integraal, gevraagd en ongevraagd. De raad treedt op als denktank voor ontwikkeling van het brede welzijnsterrein.

De raad wil graag horen wat inwoners nodig hebben aan maatschappelijke ondersteuning en wat inwoners en organisaties elkaar te bieden hebben. Op die behoeften en mogelijkheden baseert de raad haar adviezen aan de gemeente.

Welzijnsraad is onafhankelijk

De raad is breed samengesteld, zodat zoveel mogelijk prestatievelden uit de Wmo bereikt worden. De raad bestaat uit 6 leden die op persoonlijke titel zitting hebben. De leden treden dus niet op als vertegenwoordigers van (belangen) organisaties.

Wij adviseren over:

 • Mensen met een beperking
 • Mensen met verslavingsproblemen
 • Mensen die zorg behoeven
 • Ouderen
 • Kleine kernen, buurten en dorpsbelangen
 • Mantelzorgers en vrijwilligers
 • Sociale samenhang en leefbaarheid
 • Jeugd
 • Betrokken burgers

Waarover adviseert Welzijnsraad?

Bijvoorbeeld over de volgende onderwerpen:

 • De samenwerking tussen professionele en vrijwillige aanbieders van ondersteuning
 • Voorstellen voor nieuwe oplossingen in het kader van leefbaarheid
 • Mogelijkheden om kosten te beheersen
 • Gebruik van eigen kracht en die van de inwoners uit de (leef)omgeving
 • De manier waarop informatie, advies en ondersteuning wordt geboden via o.a. het Wmo loket
 • De wijze waarop indicaties worden gesteld
 • De voorwaarden voor het verkrijgen van een persoonsgebonden budget
 • Het verstrekken van huishoudelijke hulp voor mensen die hun huishouding zelf niet meer kunnen voeren
 • Het beschikbaar stellen van hulpmiddelen om zo lang en onafhankelijk mogelijk thuis te kunnen blijven wonen
 • Het gebruik van vervoersvoorzieningen zoals rolstoelen
 • Leefbaarheid en voorzieningen in dorpen en wijken
 • De mogelijkheden van maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen en slachtoffers van huiselijk geweld
 • De toegankelijkheid van verslavingszorg
 • Beschikbaarheid van opvoedingsondersteuning voor ouders met opgroeiende kinderen

Download de folder

In verband met de Privacy wetgeving van 25 mei 2018 heeft u recht op inzage van uw gegevens en kunt
u een broep doen op verwijdering en/of verandering.
Deze link vertelt u meer: Uw rechten

Hieronder kunt u de folder downloaden. Deze bevat alle bovenstaande informatie.

  Folder van de Welzijnsraad

Verordening vaststelling Welzijnsraad
20150319.f.Raadsvoorstel Verordening Welzijnsraad