Welkom op de website van Welzijnsraad Gemeente Berkelland

De welzijnsraad?

De welzijnsraad adviseert het gemeente bestuur integraal, gevraagd en ongevraagd. De raad treedt op als denktank voor ontwikkeling van het brede welzijnsterrein.

De raad wil graag horen wat inwoners nodig hebben aan maatschappelijke ondersteuning en wat inwoners en organisaties elkaar te bieden hebben. Op die behoeften en mogelijkheden baseert de raad haar adviezen aan de gemeente.

Welzijnsraad is onafhankelijk

De raad is breed samengesteld, zodat zoveel mogelijk prestatievelden uit de Wmo bereikt worden. De raad bestaat uit 6 leden die op persoonlijke titel zitting hebben. De leden treden dus niet op als vertegenwoordigers van (belangen) organisaties.

Wij adviseren over:

 • Mensen met een beperking
 • Mensen met verslavingsproblemen
 • Mensen die zorg behoeven
 • Ouderen
 • Kleine kernen, buurten en dorpsbelangen
 • Mantelzorgers en vrijwilligers
 • Sociale samenhang en leefbaarheid
 • Jeugd
 • Betrokken burgers

Waarover adviseert Welzijnsraad?

Bijvoorbeeld over de volgende onderwerpen:

 • De samenwerking tussen professionele en vrijwillige aanbieders van ondersteuning
 • Voorstellen voor nieuwe oplossingen in het kader van leefbaarheid
 • Mogelijkheden om kosten te beheersen
 • Gebruik van eigen kracht en die van de inwoners uit de (leef)omgeving
 • De manier waarop informatie, advies en ondersteuning wordt geboden via o.a. het Wmo loket
 • De wijze waarop indicaties worden gesteld
 • De voorwaarden voor het verkrijgen van een persoonsgebonden budget
 • Het verstrekken van huishoudelijke hulp voor mensen die hun huishouding zelf niet meer kunnen voeren
 • Het beschikbaar stellen van hulpmiddelen om zo lang en onafhankelijk mogelijk thuis te kunnen blijven wonen
 • Het gebruik van vervoersvoorzieningen zoals rolstoelen
 • Leefbaarheid en voorzieningen in dorpen en wijken
 • De mogelijkheden van maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen en slachtoffers van huiselijk geweld
 • De toegankelijkheid van verslavingszorg
 • Beschikbaarheid van opvoedingsondersteuning voor ouders met opgroeiende kinderen

Download de folder

In verband met de Privacy wetgeving van 25 mei 2018 heeft u recht op inzage van uw gegevens en kunt
u een broep doen op verwijdering en/of verandering.
Deze link vertelt u meer: Uw rechten

Hieronder kunt u de folder downloaden. Deze bevat alle bovenstaande informatie.

  Folder van de Welzijnsraad

Huishoudelijk regelement
20141113.huishoudelijk reglement (3) (1)

 

Verordening vaststelling Welzijnsraad
20150319.f.Raadsvoorstel Verordening Welzijnsraad