2015….hoera, de wijkzuster* komt terug!

jaar.2015….hoera, de wijkzuster* komt terug!

Als ik open met de bovenstaande kreet dan moet ik hem natuurlijk wel meteen in het juiste perspectief plaatsen want natuurlijk kennen we al jaren de (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden die vanuit diverse zorgaanbieders fantastisch werk doen in de zorg. En dat blijft ook zo!

Dit artikeltje gaat over een aanvulling op/uitbreiding van het bestaande concept met ingang van dit

Ouderen onder ons herinneren zich nog de wijkzuster van vroeger; de oog en oor functie binnen de stad of het dorp, overal binnen de sociale omgeving goede ingangen, tussenpersoon richting huisartsen en ziekenhuizen enz.

De bedoeling is nu dat deze rol in een moderner jasje opnieuw wordt ingevuld. Het kabinet heeft namelijk besloten dat de ziektekostenverzekeraars dit jaar 40 miljoen moeten vrijmaken uit hun overschotten (onderdeel van de basisverzekering (dus die zal volgend jaar wel duurder worden maar dat tussen haakjes)) met als doel om binnen elke gemeente de wijkzuster in haar vanouds verbindende rol te laten terugkomen.

In Berkelland betekent dit dat de hier verantwoordelijke verzekeraar Menzis geld vrijmaakt om totaal 1.7 fte wijkzuster te kunnen inhuren bij de zorgaanbieders. Berkelland heeft besloten om in zee te gaan met medewerksters van 4 grote zorgaanbieders dus het zal duidelijk zijn dat de koek flink verdeeld gaat worden.

Belangrijker dan de afkomst is de rol die de dames/heren binnen heel Nederland en dus ook binnen Berkelland gaan krijgen.

Bedoeld is dat de wijkzuster (net als de huisarts) een eerste toegang is tot welzijn- en zorgaanbieders.

Ze heeft o.a. oog voor mensen met een (mogelijke) zorgvraag, voor kwetsbare ouderen, voor zorgmijdende mensen en voor bewoners van Berkelland die een “niet pluis”gevoel hebben bij anderen en uiteraard ook voor het welzijn van de mantelzorgers.

De wijkzuster onderhoudt nauwe contacten met de sociale teams, bij ons zijn dat de “voormekaar-teams” en ze is door die teams te consulteren. Ze bemiddelt in passende zorg net als bij de “voormekaar-teams” met als uitgangspunt zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met eigen regie door degene die de hulpvraag heeft.

Natuurlijk kijkt ze ook naar de mogelijkheden van de hulpvrager zelf en diens omgeving (mantelzorgers, familie, buurt) met als uitgangspunt professionele hulp als het moet.

Ook heeft ze prima contacten met de huisartsen, fysiotherapeuten en andere zorg- en welzijnsaanbieders. Alles bij elkaar maken deze samen de zorg nog een beetje beter.

Ik wens ons als burgers van Berkelland maar ook de velen die bij zorg en welzijn betrokken zijn toe dat dit concept gaat slagen.

Verbinden” is in dit kader het belangrijkste woord.

Tegen die achtergrond verwacht ik ook dat er volop twee richting verkeer zal zijn tussen de wijkzuster en de (wijk)verpleegkundigen/verzorgenden die de dagelijkse reguliere zorg verlenen.

Ruud Hiddink.

*voor het onderscheid noem ik in mijn artikel de nieuwe functie “wijkzuster”. Het zal duidelijk zijn dat die taak wordt vervuld door volledig geschoolde (wijk)verpleegkundigen, in de officiële omschrijving met de toevoeging (S1).