Adviezen

Adviezen

  Advies Welzijnsraad over LIA
Geplaatst op 17 januari 2020

  Advies Verlenging Voorzitterschap Jongerenraad
Geplaatst op 17 januari 2020

  Advies over woningbouw in kleine kernen
Geplaatst op 21 oktober 2019

  Advies Locale Inclusie Agenda Berkelland
Geplaatst op 29 januari 2018

  Advies Concept Regiovisie beschermd wonen
Geplaatst op 29 januari 2018

  Scan Samenwerking Elkaar Versterken
Geplaatst op 19 december 2017

  Scan advies Verkeersveiligheid Ruurlo
Geplaatst op 19 december 2017

  Scan Advies Maatschappelijke Agenda
Geplaatst op 19 december 2017

  Advies betrekking preventie Alcohol en roken
Geplaatst op 25 oktober 2017

  Advies Sociaal Donein Achterhoek
Geplaatst op 25 oktober 2017

Begeleidende brieven

  Reactie college op Brief Vluchtelingen
Geplaatst op 8 september 2016

  Begeleidende brief college Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Geplaatst op 17 december 2015

  Begeleidende brief college Vroegtijdige Sluiting Hofmaat Neede
Geplaatst op 8 december 2015

  Begeleidende brief college Mee en Kenniscommunity
Geplaatst op 1 december 2015

  Begeleidende brief college Mantelzorgcompliment
Geplaatst op 1 oktober 2015

  Ontmanteling Hameland en Ontwikkelingen Hameland/SDOA
Geplaatst op 1 september 2015

  Brief Gemeente Berkelland Buurtbemiddeling
Geplaatst op 1 september 2015

  Begeleidende brief college Mogelijkheden AZC Rekken
Geplaatst op 1 september 2015

  Reactie correctie passend onderwijsvervoer.
Geplaatst op 3 juli 2015

  Reactie correctie passend onderwijsvervoer.
Geplaatst op 3 juli 2015