Adviezen

Adviezen

  Vervoersorganisatie Arnhem-Nijmegen
Geplaatst op 5 december 2016

  Aanvullend.mail Zorgbelang met stukken
Geplaatst op 5 december 2016

  Aanvullend dossier Wonen en Sociaal domein 2015-2016
Geplaatst op 5 december 2016

  Aanvullend advies beschermd wonen 20161124
Geplaatst op 1 december 2016

  Aanvullend advies beschermd wonen 20161124
Geplaatst op 1 december 2016

  Aanvullend defeinitieve versie berschermd Wonen
Geplaatst op 24 november 2016

  Aanvullend adviezen en ractie Beschermd Wonen
Geplaatst op 24 november 2016

  Reactie op advies verzorging AED's 19 nov 2015
Geplaatst op 3 augustus 2016

  Advies aan College en raad over Samenstelling Voormekaarteams
Geplaatst op 1 maart 2016

  Reactie op advies Huiselijk Geweld en Kindermishandeling dd 20160114
Geplaatst op 14 januari 2016

Begeleidende brieven

  Ontmanteling hameland en Ontwikkelingen Hameland/SDOA
Geplaatst op 3 juni 2015

  Begeleidende brief college Passend Onderwijs dd
Geplaatst op 12 mei 2015

  Begeleidende brief college keukentafelgesprek no 2
Geplaatst op 28 april 2015

  Begeleidende brief college keukentafelgesprek
Geplaatst op 28 april 2015

  Begeleidende brief college leerlingenvervoer
Geplaatst op 28 april 2015

  scan_brief_over_uitgebrachte_adviezen_Welzijnsraad.pdf
Geplaatst op 27 januari 2015

  Begeleidende brief college Uitgebrachte Adviezen
Geplaatst op 8 januari 2015

  Scan Adviesbrief AED's in Berkelland
Geplaatst op 9 december 2014

  Scan Adviesbrief over mogelijk AZC in Rekken
Geplaatst op 9 december 2014

  Begeleidende brief college Mogelijkheden AZC Rekken
Geplaatst op 21 oktober 2014