Adviezen

Adviezen

  Aanvullend dossier Wonen en Sociaal domein 2015-2016
Geplaatst op 5 december 2016

  Aanvullend advies beschermd wonen 20161124
Geplaatst op 1 december 2016

  Aanvullend advies beschermd wonen 20161124
Geplaatst op 1 december 2016

  Aanvullend defeinitieve versie berschermd Wonen
Geplaatst op 24 november 2016

  Aanvullend adviezen en ractie Beschermd Wonen
Geplaatst op 24 november 2016

  Reactie op advies verzorging AED's 19 nov 2015
Geplaatst op 3 augustus 2016

  Advies aan College en raad over Samenstelling Voormekaarteams
Geplaatst op 1 maart 2016

  Reactie op advies Huiselijk Geweld en Kindermishandeling dd 20160114
Geplaatst op 14 januari 2016

  Advies aan College en raad over Uitvoeringsplan Huiselijk geweld Kindermishandeling 20151208
Geplaatst op 8 december 2015

  Reactie op advies Opvang Vluchtelingen 20151126
Geplaatst op 26 november 2015

Begeleidende brieven

  Begeleidende brief college Mogelijkheden AZC Rekken
Geplaatst op 21 oktober 2014

  Bijlage bij Advies aan College en raad over mantelzorgcompliment namens Seniorenraad
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Scan Adviesbrief beleidsplan 3 D mbt Participatiewet
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Scan Adviesbrief beleidsplan 3 D mbt Participatiewet
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Scan Adviesbrief bereikbaarheid Voor Mekaar teams_1
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Scan Adviesbrief bereikbaarheid Voor Mekaar teams_1
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Bijlage bij Advies aan College en raad over mantelzorgcompliment namens Seniorenraad
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Bijlage bij advies beleidsplan 3 D mbt Participatiewet-Praatstuk welzijnsraad Berkelland
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Bijlage bij Advies Welzijnsraad over Mantelzorgcompliment van Gehandicaptenplatform + Mezzo
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Opzet stichting Financieel Sterk
Geplaatst op 7 oktober 2014