Adviezen

Adviezen

  Reactie op advies Mantelzorg ondersteuning en compliment
Geplaatst op 3 november 2015

  Reactie op advies Ontmanteling Hameland 22-09-2015
Geplaatst op 3 november 2015

  Advies aan College gehandicapten parkeerplaats
Geplaatst op 3 november 2015

  Reacie advies deelname Mee Kenniscommunitie 20151029
Geplaatst op 29 oktober 2015

  Reactie op advies SDOA dd 20151029
Geplaatst op 29 oktober 2015

  Advies aan College en raad over Mantelzorgondersteuning 20150901
Geplaatst op 1 september 2015

  Advies aan College passend onderwijs
Geplaatst op 3 juli 2015

  Reactie op advies Pssend Onderwijs dd 20150618
Geplaatst op 18 juni 2015

  Advies aan College en raad over Situatie passend Onderwijs 20150511
Geplaatst op 11 mei 2015

  Advies aan college over afschaffing HH1.docx
Geplaatst op 28 april 2015

Begeleidende brieven

  Bijlage bij Advies aan College en raad over mantelzorgcompliment namens Seniorenraad
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Scan Adviesbrief beleidsplan 3 D mbt Participatiewet
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Scan Adviesbrief beleidsplan 3 D mbt Participatiewet
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Scan Adviesbrief bereikbaarheid Voor Mekaar teams_1
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Scan Adviesbrief bereikbaarheid Voor Mekaar teams_1
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Bijlage bij Advies aan College en raad over mantelzorgcompliment namens Seniorenraad
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Bijlage bij advies beleidsplan 3 D mbt Participatiewet-Praatstuk welzijnsraad Berkelland
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Bijlage bij Advies Welzijnsraad over Mantelzorgcompliment van Gehandicaptenplatform + Mezzo
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Opzet stichting Financieel Sterk
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Begeleidende brief college Regiovisie Huiselijk geweld
Geplaatst op 29 juli 2014