Adviezen

Adviezen

  Advies aan College en raad over Uitvoeringsplan Huiselijk geweld Kindermishandeling 20151208
Geplaatst op 8 december 2015

  Reactie op advies Opvang Vluchtelingen 20151126
Geplaatst op 26 november 2015

  Reactie op advies Mantelzorg ondersteuning en compliment
Geplaatst op 3 november 2015

  Reactie op advies Ontmanteling Hameland 22-09-2015
Geplaatst op 3 november 2015

  Advies aan College gehandicapten parkeerplaats
Geplaatst op 3 november 2015

  Reacie advies deelname Mee Kenniscommunitie 20151029
Geplaatst op 29 oktober 2015

  Reactie op advies SDOA dd 20151029
Geplaatst op 29 oktober 2015

  Advies aan College en raad over Mantelzorgondersteuning 20150901
Geplaatst op 1 september 2015

  Advies aan College passend onderwijs
Geplaatst op 3 juli 2015

  Reactie op advies Pssend Onderwijs dd 20150618
Geplaatst op 18 juni 2015

Begeleidende brieven

  Bijlage bij Advies aan College en raad over mantelzorgcompliment namens Seniorenraad
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Scan Adviesbrief beleidsplan 3 D mbt Participatiewet
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Scan Adviesbrief beleidsplan 3 D mbt Participatiewet
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Scan Adviesbrief bereikbaarheid Voor Mekaar teams_1
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Scan Adviesbrief bereikbaarheid Voor Mekaar teams_1
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Bijlage bij Advies aan College en raad over mantelzorgcompliment namens Seniorenraad
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Bijlage bij advies beleidsplan 3 D mbt Participatiewet-Praatstuk welzijnsraad Berkelland
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Bijlage bij Advies Welzijnsraad over Mantelzorgcompliment van Gehandicaptenplatform + Mezzo
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Opzet stichting Financieel Sterk
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Begeleidende brief college Regiovisie Huiselijk geweld
Geplaatst op 29 juli 2014