Adviezen

Adviezen

  Advies aan College en raad over Situatie passend Onderwijs 20150511
Geplaatst op 11 mei 2015

  Advies aan college over afschaffing HH1.docx
Geplaatst op 28 april 2015

  Advies aan college over eigen leerlingen vervoer.docx
Geplaatst op 28 april 2015

  Reactie op advies Huishoudelijke Hulp Hh1 dd 20150416
Geplaatst op 16 april 2015

  Advies aan College Keukentafelgesprekken dd 20150406
Geplaatst op 16 april 2015

  Reactie op uitgebrachte Adviezen dd 20150219
Geplaatst op 19 februari 2015

  Advies aan College en raad over AED's
Geplaatst op 3 februari 2015

  V. Verzoek Welzijnsraad aan Voor Mekaar teams Berkelland om St. Financieel Sterk bij werkzaamheden te betrekken.
Geplaatst op 7 oktober 2014

  III. Advies Welzijnsraad over Participatiewet als onderdeel uit 3 D
Geplaatst op 7 oktober 2014

  II. Advies Welzijnsraad over Beleidsplan 3 Decentralisaties m.b.t. Voor Mekaar teams
Geplaatst op 7 oktober 2014

Begeleidende brieven

  Begeleidende brief Welzijnsraad over de tegenprestatie die mensen in de bijstand moeten gaan leveren
Geplaatst op 31 januari 2014

  Begeleidende brief college Voormekaar Teams
Geplaatst op 6 januari 2014

  Begeleidende brief advies Nota Lokaal Gezondheidsbeleid
Geplaatst op 12 juni 2013
Begeleidende brief advies van de Welzijnsraad aan het College van B&W en de gemeenteraad Berkelland over de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid ‘Voorkomen is beter dan genezen".

  Begeleidende brief advies over de Termijnen herindicatie zorg en uitvoering van de beslissing
Geplaatst op 25 maart 2013
Begeleidende brief advies van de Welzijnsraad aan het College van B&W van Berkelland over de Termijnen herindicatie zorg en uitvoering van de beslissing.

  Begeleidende brief advies Achterhoekse kaderstelling voor het maatschappelijk domein
Geplaatst op 25 maart 2013
Begeleidende brief advies van de Welzijnsraad aan het College van B&W en de gemeenteraad van Berkelland over de Achterhoekse kaderstelling voor het maatschappelijk domein.

  Begeleidende brief advies visienota Meedoen naar vermogen
Geplaatst op 25 maart 2013
Scan van de begeleidende brief advies van de Welzijnsraad aan het College van B&W en de gemeenteraad van Berkelland over de visienota ‘Meedoen naar vermogen’

 Page 5 of 5  «  1  2  3  4  5