Adviezen

Adviezen

  Reactie op uitgebrachte Adviezen dd 20150219
Geplaatst op 19 februari 2015

  Advies aan College en raad over AED's
Geplaatst op 3 februari 2015

  V. Verzoek Welzijnsraad aan Voor Mekaar teams Berkelland om St. Financieel Sterk bij werkzaamheden te betrekken.
Geplaatst op 7 oktober 2014

  III. Advies Welzijnsraad over Participatiewet als onderdeel uit 3 D
Geplaatst op 7 oktober 2014

  II. Advies Welzijnsraad over Beleidsplan 3 Decentralisaties m.b.t. Voor Mekaar teams
Geplaatst op 7 oktober 2014

  I Advies Welzijnsraad over Bereikbaarheid Voor Mekaar teams
Geplaatst op 7 oktober 2014

  IV. Advies Welzijnsraad over Mantelzorgcompliment als onderdeel uit 3 D
Geplaatst op 7 oktober 2014

  Advies aan College en raad over Huieselijk geweld en Kindermishandeling 20150901
Geplaatst op 28 juli 2014

  Advies aan College Taxipasjes dd 20140506
Geplaatst op 6 mei 2014

  Advies Seniorenraad over transities AWBZ-WMO
Geplaatst op 10 april 2014

Begeleidende brieven

  Begeleidende brief Welzijnsraad over de tegenprestatie die mensen in de bijstand moeten gaan leveren
Geplaatst op 31 januari 2014

  Begeleidende brief college Voormekaar Teams
Geplaatst op 6 januari 2014

  Begeleidende brief advies Nota Lokaal Gezondheidsbeleid
Geplaatst op 12 juni 2013
Begeleidende brief advies van de Welzijnsraad aan het College van B&W en de gemeenteraad Berkelland over de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid ‘Voorkomen is beter dan genezen".

  Begeleidende brief advies over de Termijnen herindicatie zorg en uitvoering van de beslissing
Geplaatst op 25 maart 2013
Begeleidende brief advies van de Welzijnsraad aan het College van B&W van Berkelland over de Termijnen herindicatie zorg en uitvoering van de beslissing.

  Begeleidende brief advies Achterhoekse kaderstelling voor het maatschappelijk domein
Geplaatst op 25 maart 2013
Begeleidende brief advies van de Welzijnsraad aan het College van B&W en de gemeenteraad van Berkelland over de Achterhoekse kaderstelling voor het maatschappelijk domein.

  Begeleidende brief advies visienota Meedoen naar vermogen
Geplaatst op 25 maart 2013
Scan van de begeleidende brief advies van de Welzijnsraad aan het College van B&W en de gemeenteraad van Berkelland over de visienota ‘Meedoen naar vermogen’

 Page 5 of 5  «  1  2  3  4  5