Adviezen

Adviezen

  Reactie op advies Mantelzorg ondersteuning en compliment
Geplaatst op 3 november 2015

  Reactie op advies Ontmanteling Hameland 22-09-2015
Geplaatst op 3 november 2015

  Advies aan College gehandicapten parkeerplaats
Geplaatst op 3 november 2015

  Reacie advies deelname Mee Kenniscommunitie 20151029
Geplaatst op 29 oktober 2015

  Reactie op advies SDOA dd 20151029
Geplaatst op 29 oktober 2015

  Advies aan College en raad over Mantelzorgondersteuning 20150901
Geplaatst op 1 september 2015

  Advies aan College passend onderwijs
Geplaatst op 3 juli 2015

  Reactie op advies Pssend Onderwijs dd 20150618
Geplaatst op 18 juni 2015

  Advies aan College en raad over Situatie passend Onderwijs 20150511
Geplaatst op 11 mei 2015

  Advies aan college over afschaffing HH1.docx
Geplaatst op 28 april 2015

Begeleidende brieven

  Begeleidende brief college Regiovisie Huiselijk geweld
Geplaatst op 29 juli 2014

  Begeleidende brief Welzijnsraad over de tegenprestatie die mensen in de bijstand moeten gaan leveren
Geplaatst op 31 januari 2014

  Begeleidende brief college Voormekaar Teams
Geplaatst op 6 januari 2014

  Begeleidende brief advies Nota Lokaal Gezondheidsbeleid
Geplaatst op 12 juni 2013
Begeleidende brief advies van de Welzijnsraad aan het College van B&W en de gemeenteraad Berkelland over de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid ‘Voorkomen is beter dan genezen".

  Begeleidende brief advies over de Termijnen herindicatie zorg en uitvoering van de beslissing
Geplaatst op 25 maart 2013
Begeleidende brief advies van de Welzijnsraad aan het College van B&W van Berkelland over de Termijnen herindicatie zorg en uitvoering van de beslissing.

  Begeleidende brief advies Achterhoekse kaderstelling voor het maatschappelijk domein
Geplaatst op 25 maart 2013
Begeleidende brief advies van de Welzijnsraad aan het College van B&W en de gemeenteraad van Berkelland over de Achterhoekse kaderstelling voor het maatschappelijk domein.

  Begeleidende brief advies visienota Meedoen naar vermogen
Geplaatst op 25 maart 2013
Scan van de begeleidende brief advies van de Welzijnsraad aan het College van B&W en de gemeenteraad van Berkelland over de visienota ‘Meedoen naar vermogen’

 Page 5 of 5  «  1  2  3  4  5