Adviezen

Adviezen

  Reactie college op brief ontslagen medewerkers hulp bij huishouden (29-08-2013)
Geplaatst op 10 september 2013

  Verzoek aan College van BW om plan voor 200 medewerkers in de zorg (29-08-2013)
Geplaatst op 10 september 2013

  Advies aan College over werkervaringsplaatsen Hameland
Geplaatst op 25 juni 2013

  Advies aan College over verstrekking scootmobielen
Geplaatst op 25 juni 2013

  Advies nota Lokaal Gezondheidsbeleid
Geplaatst op 12 juni 2013
Advies van de Welzijnsraad aan het College van B&W van Berkelland over de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid ‘Voorkomen is beter dan genezen’

  Reactie College B&W termijnenherindicatie zorg en uitvoering
Geplaatst op 26 mei 2013
Reactie College B&W op advies Welzijnsraad termijnenherindicatie zorg en uitvoering beslissing.

  Advies over de Termijnen herindicatie zorg en uitvoering van de beslissing
Geplaatst op 25 maart 2013
Advies van de Welzijnsraad aan het College van B&W van Berkelland over de Termijnen herindicatie zorg en uitvoering van de beslissing.

  Advies Achterhoekse kaderstelling voor het maatschappelijk domein
Geplaatst op 25 maart 2013
Advies van de Welzijnsraad aan het College van B&W en de gemeenteraad van Berkelland over de Achterhoekse kaderstelling voor het maatschappelijk domein – versie december 2012

  Advies over de Visienota Meedoen naar vermogen
Geplaatst op 25 maart 2013
Advies van de Welzijnsraad aan het College van B&W en de gemeenteraad van Berkelland over de Visienota ‘Meedoen naar vermogen’.

  Advies aan College en raad over Seniorenrenvoorlichting
Geplaatst op 1 maart 2012

Bestand niet gevonden.