Adviezen

Adviezen

  Advies van de Welzijnsraad over de tegenprestatie die mensen in de bijstand moeten gaan leveren
Geplaatst op 31 januari 2014

  Reactie van het college op de brief van de Welzijnsraad over het project buurtbemiddeling
Geplaatst op 31 januari 2014

  Reactie raad op advies over nota lokaal gezondheidsbeleid (29-08-2013)
Geplaatst op 10 september 2013

  Reactie college op advies over verstrekking scootmobielen (29-08-2013)
Geplaatst op 10 september 2013

  Reactie college op brief ontslagen medewerkers hulp bij huishouden (29-08-2013)
Geplaatst op 10 september 2013

  Verzoek aan College van BW om plan voor 200 medewerkers in de zorg (29-08-2013)
Geplaatst op 10 september 2013

  Advies aan College over werkervaringsplaatsen Hameland
Geplaatst op 25 juni 2013

  Advies aan College over verstrekking scootmobielen
Geplaatst op 25 juni 2013

  Advies nota Lokaal Gezondheidsbeleid
Geplaatst op 12 juni 2013
Advies van de Welzijnsraad aan het College van B&W van Berkelland over de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid ‘Voorkomen is beter dan genezen’

  Reactie College B&W termijnenherindicatie zorg en uitvoering
Geplaatst op 26 mei 2013
Reactie College B&W op advies Welzijnsraad termijnenherindicatie zorg en uitvoering beslissing.

Bestand niet gevonden.