Adviezen

Adviezen

  Advies over de Termijnen herindicatie zorg en uitvoering van de beslissing
Geplaatst op 25 maart 2013
Advies van de Welzijnsraad aan het College van B&W van Berkelland over de Termijnen herindicatie zorg en uitvoering van de beslissing.

  Advies Achterhoekse kaderstelling voor het maatschappelijk domein
Geplaatst op 25 maart 2013
Advies van de Welzijnsraad aan het College van B&W en de gemeenteraad van Berkelland over de Achterhoekse kaderstelling voor het maatschappelijk domein – versie december 2012

  Advies over de Visienota Meedoen naar vermogen
Geplaatst op 25 maart 2013
Advies van de Welzijnsraad aan het College van B&W en de gemeenteraad van Berkelland over de Visienota ‘Meedoen naar vermogen’.

  Advies aan College en raad over Seniorenrenvoorlichting
Geplaatst op 1 maart 2012

Bestand niet gevonden.