Belangrijke mededeling vergadering Welzijnsraad 15-03-2018 in Rekken

N.B. De aangekondigde toelichting VMK door de heer G. Geven is uitgesteld tot de vergadering van 12 april 2018.