Brainstorm sessie over demografische ontwikkelingen

Op woensdag 20 september 2017 hebben afgevaardigden van Seniorenraad Berkelland, onderwijs, ouderen, wonen, gemeente Berkelland, Welzijnsraad Berkelland en anderen constructief gebrainstormd over de demografische ontwikkelingen.

Het thema was ‘Maak van krimp je kracht’.

Aan de hand van stellingen zijn ideeën naar voren gekomen, waarmee al diverse kansen van de krimp in beeld zijn gebracht.

De ideeën worden utigewerkt en zullen terugkomen in een Werkconferentie Berkelland 2030, die in het vroege voorjaar van 2018 zal worden gehouden.

De werkgroep, bestaande uit leden van Seniorenraad en Welzijnsraad zal zich hier verder over buigen. Hopelijk kan de werkgroep worden aangevuld met afgevaardigden namens jongeren, ouderen en het bedrijfsleven, om volgend jaar een goede Werkconferentie neer te zetten.

Bijeenkomst Brainstorm sessie Demografische ontwikkeling