Brainstorm sessie over demografische ontwikkelingen

Op woensdag 20 september 2017 hebben afgevaardigden van Seniorenraad Berkelland, onderwijs, ouderen, wonen, gemeente Berkelland, Welzijnsraad Berkelland en anderen constructief gebrainstormd over de demografische ontwikkelingen. Het thema was ‘Maak van krimp je kracht’. Aan de hand van stellingen zijn ideeën naar voren gekomen, waarmee al diverse kansen van de krimp in beeld zijn gebracht. De […]