Column van Jokes Reijgersberg – van Grootveld

Definitie welzijn: “een gevoel van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden” Als immigrant uit het drukke westen voelde mijn nieuwe woonplaats als een verademing en ontlokte mij uitspraken zoals: “Had ik dit maar eerder gedaan!” Nieuwsgierig naar mijn medebewoners in de Gemeente Berkelland besloot ik naar vrijwilligersfuncties op zoek te gaan waar ik Berkellanders kon ontmoeten […]

Column van Hr. Kees Koolschijn

De welzijnsraad Berkelland; een raad van duurzaam leren en vernieuwen Na 10 jaar stop ik met de adviesraad Berkelland (van WMO naar Welzijnsraad). De laatste WMO raad was 9 mei 2011. Daarvoor was op mijn initiatief een voorstel door de WMO raad gedaan aan het college om te komen tot een welzijnsraad Berkelland. De toenmalige […]

De wereld van morgen maken we met elkaar

Column Welzijnsraad door Kees Koolschijn, voorzitter. De wereld van morgen maken we met elkaar. De wereld over 30 jaar is jaren geleden al begonnen en de (technologische) ontwikkelingen daar naar toe gaan steeds sneller. Robots maken straks deel uit van ons leven, we gaan wonen in slimme woningen, gebruiken zelfrijdende solarauto’s die uit de 3D […]

Verplicht geluk

‘Verplicht geluk’ Langzaam maar zeker komt het weer overal op me af, de explosie aan verlichting in de donkere dagen voor kerst. Ook ik maak mij er schuldig aan. Als eigenaar van een kwekerij moet je wel een beetje het lichtende voorbeeld zijn voor de vrolijke kerstboomshoppers. De dag dat sinterklaas zijn intocht doet in […]

Brainstorm sessie over demografische ontwikkelingen

Op woensdag 20 september 2017 hebben afgevaardigden van Seniorenraad Berkelland, onderwijs, ouderen, wonen, gemeente Berkelland, Welzijnsraad Berkelland en anderen constructief gebrainstormd over de demografische ontwikkelingen. Het thema was ‘Maak van krimp je kracht’. Aan de hand van stellingen zijn ideeën naar voren gekomen, waarmee al diverse kansen van de krimp in beeld zijn gebracht. De […]

De Welzijnsraad gaat op locatie vergaderen

PERSBERICHT DE WELZIJNSRAAD KOMT NAAR U TOE DE KOMENDE MAANDEN De Welzijnsraad gemeente Berkelland vergadert eens per maand op donderdagavond. Voorafgaande aan die vergadering wordt een inloop-/spreekuur gehouden, van 19.15 tot 19.45 uur. Daarin kunnen inwoners en/of organisaties vragen stellen of een onderwerp bespreekbaar maken. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit – […]

Zorgkosten, positieve gezondheid en de burger de baas

Zorgkosten, positieve gezondheid en de burger de baas.   De zorgkosten stijgen de laatste jaren sneller dan de economie groeit en drukken daardoor steeds meer op de collectieve uitgaven. Door de vergrijzing, de toename van het aantal chronisch zieken en de technologische ontwikkelingen zal de vraag naar zorg de komende jaren verder toenemen. En dat […]

De weg naar “het grote onbekende”

Hoe je het wendt of keert en of je het nu leuk vindt of niet, als mens kom je in aanraking met nieuwe situaties en veranderingen die je uit je comfort-zone kunnen halen. Deze situaties kun je als mens opzoeken, dit zijn de zogenoemde thrill-seakers. Ik wil mijzelf niet zo noemen, maar toch heb ik […]

De zorg blijft in beweging en iedereen gaat meebewegen

De zorg blijft in beweging en iedereen gaat meebewegen. Eind 2013 schreef ik voor de welzijnsraad een eerste column met als onderwerp de op dat moment aanstaande ontwikkelingen in thuishulp, zorg en welzijn. Verschuivingen van de verantwoordelijkheden van o.a. Rijk naar Gemeenten; forse bezuinigingen; belangrijke en voortdurende ontwikkelingen op het gebied van E-health; de I […]