Er is veel om ons heen gebeurd in 2015

Er is weer veel om ons heen gebeurd in 2015. Naast internationale ontwikkelingen zoals de vluchtelingen problematiek, de aanslag in Parijs en de terroristische dreigingen of de schuldenlast van Griekenland, om maar wat te noemen. In eigen land kunnen we spreken over groeiende armoede, het vertrouwen in de aantrekkende economie, een aantrekkende banenmarkt en afnemende […]

In de Kantlijn

In de kantlijn…. Soms hoor ik met verbazing aan wat er allemaal besloten en bedacht wordt, En dit niet alleen door de politiek maar ook door het zakenleven en zoals nu ook de boeren. Er wordt aan korte termijn denken gedaan. Zelf ben ik een boeren dochter en ik heb dus enig idee waar ik […]

2015….hoera, de wijkzuster* komt terug!

jaar.2015….hoera, de wijkzuster* komt terug! Als ik open met de bovenstaande kreet dan moet ik hem natuurlijk wel meteen in het juiste perspectief plaatsen want natuurlijk kennen we al jaren de (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden die vanuit diverse zorgaanbieders fantastisch werk doen in de zorg. En dat blijft ook zo! Dit artikeltje gaat over een aanvulling […]

Van transitie naar transformatie.

Van transitie naar transformatie. De afgelopen tijd zijn veel gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties bezig geweest met de transitie van de rijksoverheidstaken van de jeugdzorg, de participatiewet (werk en inkomen) en de overgang van AWBZ voorzieningen naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Veel regionale samenwerkingsverbanden zijn speciaal voor deze decentralisatie opgezet. Nieuwe zorgarrangementen, inkoopcontracten met zorgaanbieders, […]

De macht van de zorgverzekeraars

Marktwerking, wat zou moeten leiden tot een goedkopere zorg is volgens mij meer iets verworden tot een David en Goliath pat/opstelling waarin deze keer Goliath als winnaar uit de bus zal komen. Met andere woorden:”hoe groter ik ben in de zorg, des te meer heb ik te vertellen en kan ik eisen van de zorgverleners”. […]

Column: Tijden veranderen – deel 2 (slot)

Column van Kees Koolschijn, voorzitter Welzijnsraad Berkelland – deel 2 (slot) – Tijden veranderen. De Eigen kracht van burgers. Korte terugblik van de vorige keer. Tegenwoordig is ‘eigen kracht’ weer hype. Maar gaan we daar wel goed mee om. Verwacht niet van mensen die aan het ‘overleven’ zijn dat die in ‘eigen kracht‘ gezet kunnen […]

Column: Tijden Veranderen

Column van Kees Koolschijn, voorzitter Welzijnsraad Berkelland, Deel 1: Tijden veranderen. We leven tegenwoordig in een tijd die zich kenmerkt door bezuinigingen, vele crisisjaren achter elkaar, transities en een verandering van de verzorgingsstaat naar een zorgzame samenleving; naar een participatiesamenleving. We zien en horen dagelijks het nieuws over arbeidsparticipatie, de graai- en bonuscultuur, wel of […]

Column: Mijn zorg, jouw zorg; hun zorg, onze zorg?

Het zorglandschap is momenteel heftiger in beweging dan ooit tevoren. Natuurlijk werden er in het verleden ook al prognoses gedaan waarbij met name werd geduid op de leeftijdsontwikkeling van de Nederlandse bevolking (steeds fitter maar ook steeds ouder), de krimpregio’s (onze regio Achterhoek valt in de prijzen) maar ook de ontwikkeling van zaken als E-health […]

Column: Welzijnsraad mei 2013

Als lid van de Welzijnsraad hebben wij de afspraak gemaakt om op de website van de Welzijnsraad, bij toerbeurt een column te schrijven. Dat lijkt heel gemakelijk, even ergens over schrijven, maar waar dan over? Er zijn zoveel onderwerpen, evenementen, activiteiten en zoveel actualiteiten, die geen actualiteit meer zijn, als deze column geplaatst gaat worden. Want […]

Stichting Humanitaire kringloop winkel Bohero

Deze is opgericht om mensen in Roemenië te helpen. Bohero staat voor ”zoals de meesten van u wel zullen weten”. Borculo helpt Roemenië. De stichting bestaat 20 jaar en is sinds 10 jaar op de huidige locatie gehuisvest. De Stichting is ontstaan om hulp te bieden aan Roemenië, ondertussen zijn er meerdere projecten bijgekomen. Het is een stichting er is […]