Column van Jokes Reijgersberg – van Grootveld

Definitie welzijn: “een gevoel van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden”

Als immigrant uit het drukke westen voelde mijn nieuwe woonplaats als een verademing en ontlokte mij uitspraken zoals: “Had ik dit maar eerder gedaan!” Nieuwsgierig naar mijn medebewoners in de Gemeente Berkelland besloot ik naar vrijwilligersfuncties op zoek te gaan waar ik Berkellanders kon ontmoeten en waar ik iets voor hen kon betekenen. Mijn eerste “functie” was (en is) gastvrouw en persvoorlichter in Museum de Scheper te Eibergen. Maar ik wilde meer en dat “meer” kwam ik tegen toen ik de functie aanvaardde van secretaris bij de Welzijnsraad Gemeente Berkelland. Het was een gedeeltelijke voorzetting én uitbreiding van mijn positie als wijk- en buurtcommissielid in mijn vorige woonplaats. Ik verdiepte mij in het woord “welzijn”. Wat is welzijn en hoe kan je daarin bijdragen t.b.v. de inwoners van Berkelland? Ik heb geen achtergrond in de zorg of in het onderwijs, mijn achtergrond is 100% reis gerelateerd, aangevuld met het vertegenwoordigen van de inwoners van onze wijk in de wijk- en buurtcommissie van gemeente Schiedam en met secretariële/redactionele/administratieve werkzaamheden voor diverse verenigingsbladen (Hier komt ook mijn – vaak irritante – focus op taalfouten vandaan). Nu kan ik natuurlijk iedereen adviseren om heerlijk op vakantie te gaan, dat is óók goed voor ieders welzijn, maar dat is niet het “welzijn” waar de Welzijnsraad voor staat.

Welzijn betekent voor de Welzijnsraad dat elke inwoner in Berkelland zich goed voelt/kan voelen op de plek waar hij/zij woont en werkt. Welzijn betekent óók dat elke inwoner de zorg/ondersteuning/begeleiding krijgt waar hij/zij wettelijk of naar menselijke maatstaven recht op heeft. Welzijn betekent voor de Welzijnsraad dat zij over deze onderwerpen gevraagd en ongevraagd advies geeft op strategisch niveau indien blijkt dat grote groepen inwoners zich helemaal niet lekker voelen op de plek waar zij wonen, of dat zij niet kunnen wonen op de plek waar zij willen wonen (jongeren, senioren) of als zorg verlenende teams grote steken laten vallen en als Gemeente Berkelland verzuimt tijdig actie te ondernemen tegen al deze gevoelens van ongemak. De Welzijnsraad is er voor jong en oud, maar onthoudt zich van zaken die betrekking hebben op individuele personen.

Inmiddels weet ik dat de Achterhoek waarin de Gemeente Berkelland gelegen is, een krimpregio wordt genoemd. Praktisch gezien betekent dit dat er veelal jonge mensen en jonge gezinnen hier wegtrekken omdat er geen geschikte woonruimte of werk voor hen is, terwijl ze heel graag op hun geboortegrond willen blijven wonen en werken. Senioren kunnen niet overstappen naar een kleinere, aangepaste en betaalbare woning, gewoon omdat deze er bijna niet zijn. Praktisch gezien betekent het ook dat hier dus relatief veel ouderen wonen, die niet allemaal 100 jaar of ouder worden, waardoor veelal oudere, vrij grote, dure woningen op de markt komen. Een duidelijk probleem waar niet 1-2-3 een oplossing voor is. In sommige kernen worden al aarzelend de eerste daadkrachtige stapjes gezet om het e.e.a. voor elkaar te krijgen. Om een gedegen advies te kunnen geven en om naar de wensen van de inwoners te luisteren oriënteert de Welzijnsraad zich in de diverse kernen door op locatie te gaan vergaderen met als hoofdvraag: ”Hoe kunnen wij uw welzijn bevorderen?”

Er staat inmiddels een team van 9 Welzijnsraadsleden te trappelen van ongeduld om u – als inwoners van Berkelland – bij te staan. Wie weet wordt Berkelland in de toekomst een groeigemeente met voldoende werkgelegenheid en huisvesting voor jong en oud. Het is een prachtige, gezonde leefomgeving, we liggen redelijk centraal t.o. van Duitsland, we hebben een nieuwe N18 én we hebben voldoende ruimte voor nieuwe bedrijven.

Men mag blijven dromen, toch? En hopen dat ze uitkomen?

Jokes Reijgersberg-van Grootveld