Column: Welzijnsraad mei 2013

Als lid van de Welzijnsraad hebben wij de afspraak gemaakt om op de website van de Welzijnsraad, bij toerbeurt een column te schrijven.

Dat lijkt heel gemakelijk, even ergens over schrijven, maar waar dan over? Er zijn zoveel onderwerpen, evenementen, activiteiten en zoveel actualiteiten, die geen actualiteit meer zijn, als deze column geplaatst gaat worden. Want laten we duidelijk zijn, er gebeurt veel, heel veel in de wereld rondom ons, maar ook in de gemeente Berkelland.

Niet alleen wordt in juni het nieuwe gemeentehuis officieel geopend, maar krijgen Berkellanders, die op een of andere manier een aanspraak kunnen doen op de gemeentelijke diensten en producten, met vernieuwing en/of verandering van de regelgeving te maken krijgen.

Vanaf 2014 gaat er veel geregeld worden via de gemeentelijke diensten. Dat zal wennen zijn voor de desbetreffende diensten en hun medewerkers, maar ook voor de Berkellanders , want waar moet je zijn voor welke aanvraag, dienst of hulpverlening? Goede informatie, transparantie en openheid van zaken zullen van cruciaal belang zijn om een en ander vlekkeloos te laten verlopen.

Doordat er zoveel veranderd, zullen ook mede, door vermindering van gemeentelijke subsidies veel belangenorganisaties moeten gaan samenwerken en daar zal de kracht in gaan zitten. Samenwerking maakt sterk! Daar zal de Welzijnsraad haar verantwoordelijkheid in nemen, door zich te oriënteren op deze komende verandering en gevraagd en ongevraagd te adviseren, waar dat nodig mocht zijn.

De komende maanden in Berkelland wordt het een bijzondere tijd waarin naast de veranderingen ook gezellige samenbindende activiteiten w.o. sport, theater, kermis, Jammarkt, dahlia-corso´s, enz.,zullen plaatsvinden. Veel toeristen zullen kennismaken met het mooie plekken, die Berkelland in huis heeft .

Verder wil ik U nog attenderen op de nationale Veteranendag op zaterdag 29 juni in Den Haag. Op die dag herdenken wij alle militairen, die vanaf het begin van de 2 Afghanistan gesneuveld zijn. In Berkelland wordt op 22 juni dit door veteranen herdacht in een bijeenkomst op Kamp Holterhoek in Eibergen, waarin onze gedachten ook gaan naar onze Berkellandse militairen ,w.o. de in Afghanistan gesneuvelde Jos ten Brinke uit Rekken..

Al met al een drukke hopelijk voor iedereen een warme mooie zomer, waarin een ieder kan genieten, zodat men uitgerust de laatste 4 maanden van het jaar kan ingaan…

De welzijnsraad wenst U een mooie zomer toe!