De macht van de zorgverzekeraars

Marktwerking, wat zou moeten leiden tot een goedkopere zorg is volgens mij meer iets verworden tot een David en Goliath pat/opstelling waarin deze keer Goliath als winnaar uit de bus zal komen. Met andere woorden:”hoe groter ik ben in de zorg, des te meer heb ik te vertellen en kan ik eisen van de zorgverleners”.

Er wordt door zorgverzekeraars groot in gekocht om de betaalbaarheid te waarborgen terwijl de zorgverlener en dit treft vooral de kleinere zorgverleners, hun beweging- vrijheid verliezen en in sommige gevallen het gevoel krijgt uitgeknepen te worden. We zouden de zorg op een andere manier moeten kunnen vorm geven.

Betaalbaarheid in de zorg is belangrijk, laat dat duidelijk zijn, maar zoals het nu gaat verliest de zorg haar kern,namelijk zorgen voor elkaar om de kwaliteit van het leven te waarborgen. Zoals het nu gaat, en dan heb ik het alleen nog maar over de zorgverzekeraars verliest de klant/patiënt (wij dus) zijn eigen inbreng , er valt nog maar heel weinig te kiezen.

Jarenlang heb ik in instellingen en bij de mensen thuis gewerkt en dat het anders moest was voor mij ook wel duidelijk, maar nu heb ik het idee dat er veel bezuinigt wordt en niet altijd op de juiste manier.

Alles moet groter en voor sommige mensen houdt dat in dat het dan beter wordt maar mijns inziens ontstaat er door het alsmaar groter worden een enorme verarming.

Men kent elkaar niet meer en dit leidt er meestal toe dat men zich niet meer verantwoordelijk en betrokken voelt, de mens telt niet meer maar de cijfertjes regelen de samenleving.

Therapeuten die een kleine praktijk hebben zijn voor hun cliënten vaak onbetaalbaar, ze krijgen er de persoonlijke aandacht. Maar de zorgverzekeraar zorgt er voor dat er aan zoveel regels voldaan moet worden dat het nauwelijks nog mogelijk is om praktijk te voeren. Protocollen en administratieve rompslomp regelen de praktijk in plaats van de behandeling.

Dan de ziekenhuizen, de regionale ziekenhuizen vervullen een uiterst belangrijke functie ze zijn vaak goed bereikbaar en begrijpen de patiënt, het personeel verstaat het dialect wat er gesproken wordt dat is een heel belangrijke zaak, zeker voor de ouderen onder ons, en dat worden er steeds meer.

Nu komt het steeds meer voor dat een ziekenhuis bepaalde handelingen niet vaak genoeg uitvoert en die handelingen mogen ze dan niet meer verrichten. De patiënt wordt zo verplicht om naar een groter ziekenhuis te gaan ,een langere reis te maken en voor de familie is het vaak lastiger om bij iemand op bezoek te komen als deze zo ver weg in het ziekenhuis ligt.

Zoals het er nu voorstaat lijkt het er op dat de verzekeraar bepaalt waar wij als patiënt ons moeten laten behandelen, en niet de arts of wij zelf.

De huisartsen worden door de verzekeraars vaak voor voldongen feiten geplaatst

Deze markt werking, waardoor de zorg goedkoper zou moeten worden heeft er in mijn ogen alleen maar toe geleidt dat er voornamelijk grote verzekeraars actief zijn.

De verzekeraars sponsoren ondertussen wel het ambulance vervoer,al geeft het me nog steeds een onprettig gevoel om een ambulace voorbij te zien komen met reclame erop van Menzis ,Achmea of een andere verzekeraar.

Dat de gemeenten goedkope polissen voor mensen in de bijstand bij een verzekeraar kunnen afsluiten en dat daar bepaalde afspraken over gemaakt worden dat is een goede zaak,zonder ziektekosten verzekering kun je een behoorlijk risico lopen, al begint het er steeds meer op te lijken zoals het voorheen was, de ziekenfondsen en de particulier verzekerden.

Wat ook verdwenen is is de solidariteit met elkaar, als er geld is kun je je aanvullend verzekeren zo niet dan heb je alleen de basis. Dan is er is nog het grote eigen risico

die € 360 kunnen veel mensen niet op hoesten wat dan weer tot gevolg heeft dat er zorg gemeden gaat worden.

Wat in mijn ogen de zorg onbetaalbaar maakt zijn de grote hoeveelheid protocollen en keuring eisen .

Deze leiden er naar mijn mening toe dat de zorg onbetaalbaar wordt,en dan nog de enorme hoeveelheid medicijnen die in verpakking ongeopend retour naar de apotheek gaan in plaats van hergebruik wordt alles eerst betaald en daarna vernietigd.

Ik zou zeggen geef dan niet zo veel mee de enige die hier profijt van hebben zijn de apothekers en de farmaceutische industrie.

– Gerrie Wolsink