De Welzijnsraad gaat op locatie vergaderen

PERSBERICHT

DE WELZIJNSRAAD KOMT NAAR U TOE DE KOMENDE MAANDEN

De Welzijnsraad gemeente Berkelland vergadert eens per maand op donderdagavond.
Voorafgaande aan die vergadering wordt een inloop-/spreekuur gehouden, van 19.15 tot 19.45 uur. Daarin kunnen inwoners en/of organisaties vragen stellen of een onderwerp bespreekbaar maken. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit – uiterlijk de dag van vergadering om 16.00 uur – melden door te bellen naar de gemeente Berkelland: 0545-250250.
De ingebrachte voorstellen bespreekt de Welzijnsraad in de vergadering.

Om het voor iedereen eenvoudiger te maken, zal de Welzijnsraad op locatie gaan vergaderen.
Elke vergadering zal in een andere kern van de gemeente Berkelland worden gehouden.
De eerste vergadering op locatie vindt plaats op donderdag 14 september 2017 in D’Oale Smederieje, Borculoseweg 4 in Neede.
U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen en/of in te spreken tijdens het inloop-/spreekuur voorafgaande aan de vergadering.