De wereld van morgen maken we met elkaar

Column Welzijnsraad door Kees Koolschijn, voorzitter.

De wereld van morgen maken we met elkaar.

De wereld over 30 jaar is jaren geleden al begonnen en de (technologische) ontwikkelingen daar naar toe gaan steeds sneller. Robots maken straks deel uit van ons leven, we gaan wonen in slimme woningen, gebruiken zelfrijdende solarauto’s die uit de 3D printer rollen. Onze gezondheid gaat sterk vooruit omdat sensoren in ons lichaam ons tijdig op ernstige ziekten wijzen, en dat draagt weer bij een de steeds groter groeiende groep ouderen. In 1750 werden we hooguit 35 jaar, nu worden we gemiddeld 80 jaar.

Van mondiaal terug naar lokaal.

Als het om het welzijn gaat van de inwoners van de gemeente Berkelland dan is het belangrijk om preventief in te zetten op mogelijke groei van drop-outs in die snel veranderende samenleving. Dus zorgen dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen en erbij kan horen.

En ik denk dat de gemeente Berkelland daar terecht veel aandacht aan besteed, naast uiteraard andere belangrijke aspecten van het wonen en werken in haar gemeente.

De welzijnsraad probeert daarin haar steentje bij te dragen als adviserend orgaan door op strategisch niveau één van de verbinders te zijn tussen bestuurder en de inwoners op het brede terrein van welzijn en zorg.

Regelmatig geven we gevraagd en ongevraagd adviezen (al sinds 2013). Recentelijk hebben we op een aantal (concept) visie documenten adviezen gegeven waaronder de regiovisie Opvang en Bescherming in de Achterhoek op weg naar 2020 en de lokale inclusie agenda. De gemeentelijke stukken en onze adviezen zijn niet alleen regionaal maar ook lokaal.  Een voorbeeld is ons advies over de verkeersveiligheid in de Dorpsstraat in Ruurlo. Dit advies kwam tot stand omdat inwoners van Ruurlo gebruik hebben gemaakt van onze inloop of de inspreektijd op de agenda in de vergadering. Op onze laatste vergadering in december 2017 is dit ook gebeurd in Beltrum.

Dit vergaderen op locatie is een mooie ontwikkeling van de welzijnsraad. Begin dit jaar evalueren we dit en gaan met de uitkomsten ons hierin versterken voor 2018. Dus niet alleen maar in het gemeentehuis in Borculo maar in zoveel mogelijk grote en kleine kernen van de gemeente Berkelland. We zoeken collega inwoners op om daarmee de afstand te verkleinen en de drempel te verlagen voor het geven van signalen en daarmee het college, indien nodig, te kunnen adviseren.

Maar ook om ons als vernieuwde Welzijnsraad te laten zien en horen. De Welzijnsraad heeft zich vernieuwd en versterkt met 5 nieuwe en jonge inwoners. Op onze jaarlijkse inspiratiebijeenkomst hebben we doelen en speerpunten met elkaar doorgenomen. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid, enthousiasme en energie zetten we, naast versterking van de samenwerking, verder in op zichtbaarheid van de welzijnsraad en op de zichtbaar van de inwoners van onze gemeente.

Ook zetten we in op het verder leggen van contacten, het gebruik van sociale media en we blijven gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan het college van B&W t.b.v. alle inwoners en belanghebbende in de gemeente Berkelland.

Tot slot gaan we met de werkgroep ‘maak van krimp je kracht’ op bezoek bij de verschillende kernen. Deze werkgroep bestaat uit afgevaardigden van de Senioren- en Welzijnsraad en gezamenlijk willen we de inwoners kennis laten maken met toekomstige demografische ontwikkelingen binnen onze gemeente richting 2040.