Flyer Aankondiging komende vergadering

De Welzijnsraad Berkelland gaat vergaderen op donderdag 19 september 2019 in dorpshuis het Haarhoes te Noordijk Aanvang 20.00 uur.
Voorafgaande aan de vergadering is de mogelijkheid tot inspreken van 19.15 uur tot 19.30 uur. Graag even een bericht aan Mw. M. Schulenberg.