Maak van krimp je kracht Nieuwjaarscolumn van Kees Koolschijn

Maak van krimp je kracht.

Geen terugblik op 2016. Er is al genoeg terug gekeken op de televisie en in kranten. En het jaarverslag geeft ook al een korte terugblik op 2016.

Het lijkt mij goed om vooruit te kijken. Net als zorgverzekeraars en financiële markten of de overheid, die op basis van verwachtingen  allerlei maatregelen nemen waardoor het vaak duurder wordt voor de burgers. Een bijstelling naar de burger toe op basis van het feit dat verwachtingen meevallen of niet uitkwamen zie je zelden!

De Welzijnsraad wil zich net al voorgaande jaren richten op het betrekken van de burgers uit de gemeente Berkelland bij de beleidsvoorbereiding. Zij doet dit door goed te luisteren naar de burgers (het oppikken van signalen) en haar bijdrage te leveren op (netwerk) bijeenkomsten. Op die manier en met zijn eigen zicht op ontwikkelingen van de gemeente Berkelland geeft de Welzijnsraad gevraagd en ongevraagd adviezen aan het Collega van B&W. Daarnaast vraagt de gemeente Berkelland advies aan de Welzijnsraad.

Lange tijd hebben we als Welzijnsraad een inloop voorafgaande aan onze vergaderingen. Hier is tot nu toe weinig gebruik van gemaakt. We zijn op zoek naar andere vormen om inwoners van de gemeente Berkelland bij onze onderwerpen en vergaderingen te betrekken. Misschien moeten we meer de inwoners opzoeken.  In 2017 gaan we ons hier verder in verdiepen (inspireren).

We maken in 2017 een start met één of meerdere activiteiten die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de Berkellandse samenleving. Dit willen we in samenwerking met zowel het Gehandicaptenplatform als met de Seniorenraad doen. Een eerste verkenning met de Seniorenraad heeft opgeleverd dat we ons willen verdiepen in de krimp.

Al jaren hanteert de Welzijnsraad de slogan “maak van krimp je kracht”. Dit willen we in 2017 verder invullen. Hiervoor is een meedenkgroep opgericht en onze eerste gedachten zijn om hierbij de Berkellandse bedrijven, de ouderen en de jongeren te betrekken.

Tot slot zullen we in 2017 opnieuw kijken hoe we ons als Welzijnsraad verder kunnen versterken.

Ik wens u allen een voorspoedig maar vooral gezond 2017.

Kees Koolschijn, voorzitter Welzijnsraad Berkelland.