Vanzelfsprekend….

De leden van de Welzijnsraad van de gemeente Berkelland hebben zich tot doel gesteld, om zich zoveel mogelijk te oriënteren op wat inwoners nodig hebben aan maatschappelijke ondersteuning en wat inwoners en organisaties elkaar te bieden hebben om hierin het gemeentebestuur te kunnen adviseren.

Dus hebben wij een aantal weken geleden, op uitnodiging het arbeidsontwikkelbedrijf Hameland voor Oost-Achterhoek in Lichtenvoorde bezocht. Dit bedrijf voert voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Haaksbergen, Oost-Gelre en Winterswijk de wet Sociale Werkvoorzieningen uit.

Zij zijn gespecialiseerd in het aanbieden van maatwerk voor mensen, die om welke reden dan ook zelf geen geschikt werk kunnen vinden. Wij zijn zeer enthousiast begroet en een aantal van hen
hebben ons met gepaste trots hun werkzaamheden laten zien.

Wij hebben ook de nieuwe ruimte bekeken, waar hard gewerkt wordt zodat in april 2013 het “nieuwe binnenwerken” in gebruik kan worden genomen en waar totaal 200 à 300 mensen kunnen
werken.

Het zou helemaal een mooi initiatief zijn , als er in 2013 vanuit het bedrijfsleven, verzorgingshuizen, scholen ed. een werkervaringsplek zou kunnen worden gecreeerd voor degenen, die in deze tijd,
minder kans hebben op de arbeidsmarkt.

Misschien is het goed, om als werkgever je hiervan bewust te zijn en in je bedrijf te kijken voor zo’n plek…gewoon een kans, waar je een ander heel blij mee kunt maken…

Maar het moet eigenlijk vanzelfsprekend worden voor een ieder van ons , om te kijken waar je kunt helpen, waar je als deskundige èn vrijwilliger ,op welk vakgebied dan ook , een organisatie zoals
verzorgingshuizen, jongerenwerk, ouderenwerk, gehandicapten, enz. te steunen en daadwerkelijk te helpen met je tijd en je enthousiasme…

Van vrijwilligerswerk wordt je blij, misschien wel net zo blij als je chocolade eet, alleen met minder calorieën…..!

Wij, de leden van de Welzijnsraad van de gemeente Berkelland wensen U goede zinvolle Kerstdagen, een veilige jaarwisseling en een voorspoedig 2013..