Wmo-reiziger kiest voortaan zelf voor Regiotaxi-pasje

Leo Scharenborg: “Er voor zorgen dat betrokken Wmo-cliënten met een indicatie voor vervoer met korting van de regiotaxi gebruik kunnen maken…
De voorwaarden waaronder Wmo-reizigers een kortingspasje voor de regiotaxi (vervoerspas) kunnen krijgen zijn gewijzigd. Wethouder Zorg Leo Scharenborg hierover: “We streven er naar dat betrokken Wmo-cliënten met een Wmo-indicatie voor vervoer met korting van de regiotaxi gebruik kunnen maken.”

taxi

met korting gebruik maken van de Regiotaxi

 

Drempelbedrag
“Op advies van de Welzijnsraad kiezen we er voor de oorspronkelijk bedoelde voorwaarde van minimaal 52 ritten per jaar te laten vervallen. Hier was weerstand tegen en het heeft inderdaad ook bepaalde averechtse effecten. Men gaat bijvoorbeeld aan het eind van het jaar extra taxiritten maken om aan de 52 te komen. In plaats hiervan wordt er nu voor een vervoerspas een drempelbedrag van € 60,00 op jaarbasis ingevoerd. Dit betekent dat iedereen met een Wmo-indicatie voor vervoer tegen betaling van dit drempelbedrag van de Regiotaxi gebruik kan maken. Naast het drempelbedrag moet de cliënt nog wel het gewone kortingstarief blijven betalen.”, aldus Scharenborg.

Vervoerspas vóór 1 januari 2013?
Een andere wijziging is de volgende. Voor personen die op 1 januari 2013 al in het bezit waren van een vervoerspas was het mogelijk om iemand op hun pas te laten meereizen. Voor deze groep mensen blijft dit mogelijk. Voor de medereiziger moet dan € 60,00 extra worden betaald. Zij kunnen dan tegen hetzelfde tarief meereizen. Als de cliënt er nu voor kiest geen gebruik te maken van deze mogelijkheid, dan vervalt deze mogelijk ook voor de toekomst.

Wanneer is een vervoerspas voor u rendabel?
Ook zonder een pasje kan men met de Regiotaxi reizen tegen het hogere OV-tarief. Het omslagpunt voor de aanschaf van een pasje ligt bij de gemiddelde ritlengte in Berkelland op 12 ritten. Bij vaker reizen is een pasje voordeliger dan reizen op OV-tarief. Mensen, die door de kosten van een pasje in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het minimabeleid.

Heeft u nog vragen?
Alle 1100 cliënten die tot nu toe een vervoerspas hadden hebben een brief in de bus gehad. Heeft u nog vragen of heeft u geen brief gehad en wilt u meer weten van de vervoerspas? Neem dan contact op met de medewerkers van het Wmo-loket van de gemeente. Zij zijn op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0545 – 250 250.