Zorgkosten, positieve gezondheid en de burger de baas

Zorgkosten, positieve gezondheid en de burger de baas.

 

De zorgkosten stijgen de laatste jaren sneller dan de economie groeit en drukken daardoor steeds meer op de collectieve uitgaven. Door de vergrijzing, de toename van het aantal chronisch zieken en de technologische ontwikkelingen zal de vraag naar zorg de komende jaren verder toenemen. En dat betekent stijgende zorgkosten. Maar als we blijven steken in het behandelen van de kwaal (het curatieve) en geen aandacht hebben voor preventieve zorg (zo vroeg als mogelijk met een zo minimaal mogelijke inzet) en tevens niet gaan omdenken, dan verandert er niets.

 

Verheugend is dan ook dat er in de benadering van- en het denken door- overheden; zorgverzekeraars en zorgaanbieders een ommekeer merkbaar is. Mede ingeven door  concepten als “Positieve Gezondheid” door Machteld Huber, wordt gezondheid niet meer gezien als de aan- of afwezigheid van ziekte maar als het vermogen om je daarin aan te passen en -uiteraard binnen je mogelijkheden- maximaal je eigen regie te voeren. De mens staat centraal en er wordt benadrukt wat “wel kan” en niet wat er niet meer gaat. Mooi is het om te zien dat deze uitgangspunten ook door lagere overheden als onze eigen gemeente Berkelland worden omarmd en dat het principe “positieve gezondheid” deel uitmaakt van de kaders zoals geformuleerd in de uitgangspunten voor het de Beleidskaders  Volksgezondheid 2017-2020 voor de regiogemeenten Achterhoek.

 

Maar ook op het gebied van het invloed hebben op de kwaliteit en het betaalbaar houden van de zorg hebben we als burgers een rol. Werk met elkaar samen en met patiëntenverenigingen en zorgcentra en niet te vergeten met de lokale en landelijke overheid. Immers er is een wisselwerking want als de overheid zich terugtrekt en niet meer vanzelfsprekend klaar staat, raakt samendoen meer en meer (soms noodgedwongen) in. Dat is eigenlijk best een groot goed en wellicht een opmaat tot meer algemeen welbevinden. Een mens wil immers graag eigen baas zijn en de maximale regie hebben over haar/zijn eigen leven. En wat de kosten betreft, bijna een derde van de Rijksbegroting gaat naar de zorg en als we zoveel betalen voor onze gezondheidszorg mogen we, nee moeten we, kritisch meekijken. Minister Schippers van VWS heeft in 2015 geschreven: “Als kwaliteit loont dan kan onze gezondheidszorg optimaal functioneren*. Dan behouden we solidariteit en krijgen we betere zorg tegen lagere kosten en dat is goed voor ons allemaal.”

 

RH

april 2017

 

* Op de kwaliteit van zorg kunnen we als burgers zelf scherp zijn en dat o.a. tot uitdrukking brengen via www Zorgkaart Nederland. Geef dan niet alleen een score bij een negatieve- maar ook zeker bij een positieve ervaring. Samen helpen we elkaar op die manier bij het kiezen en het behouden van kwalitatief optimale zorg.